Home • Photovoltaic • Batteries • Photovoltaic Batteries in Leiria

Photovoltaic Batteries in Leiria

48 Modules - Installation 24kW - Battery 22.10kW

Photovoltaic installation with batteries in a carpentry shop in Leiria.